GIỚI THIỆU APEC BCI

“ĐỒNG TÂM LAN TỎA – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ”

TỔNG QUAN

HỘI THƯƠNG MẠI APEC BCI

Hội APEC được thành lập bởi hơn 100 Doanh Nghiệp tự nguyện, cùng chung nguyện vọng kết hợp mô hình truyền thống và hiện đại để giúp các Doanh Nghiệp nâng cao vị thế phát triển Toàn Cầu.

Hội hoạt động với sự bảo trợ và tài trợ của Tập Đoàn kinh tế APEC GLOBAL (Công nghệ) và Quỹ đầu tư an sinh CAPITAL ASI (Tài chính).

“Hội đã kết hợp thành công giữa Công Nghệ Số – Tài Chính Số – Thương Mại Hóa
giúp cho các Doanh Nghiệp phát triển vượt bậc và vững mạnh”

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

KINH TẾ

Sau đại dịch sự thay đổi trật tự đã làm suy thoái kinh tế ảnh hưởng lớn đến các Doanh Nghiệp dẫn đến gãy chuỗi cung ứng, sinh ra lạm phát khủng hoảng thừa. Các Doanh Nghiệp càng vùng vẫy mà không có điểm tựa là càng nguy cơ.

XÃ HỘI

Hiện nay các Doanh Nghiệp thiếu sự nghiên cứu và quy hoạch, nên tự phát triển sản phẩm theo cảm tính dẫn đến dư thừa không phân vào đâu.
Các Doanh Nghiệp hoạt động không được sự bảo trợ của các tổ chức nên không theo quy tắc.

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

MÔ HÌNH TỔ CHỨC

– Tập Thể Lãnh Đạo – Cá Nhân Phụ Trách, hoạt động trên cơ chế công khai – minh bạch và tự chủ. Mỗi Cá Nhân Thành Viên sẽ được xem xét bổ nhiệm chức Chủ tịch Chi hội tại các Tỉnh – Thành Phố – Quận/Huyện.

– Mô hình Apec BCI được phát triển nhượng quyền theo mô hình BNI, nhưng hoạt động theo hệ thống tập trung hỗ trợ – bảo vệ các Hội Viên để phát triển vững mạnh.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 1. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
  Tự nguyện – Tự chủ – Chân thành
 2. Thống nhất – Đồng bộ – Tuân thủ hệ thống
 3. Dân chủ – Bình đẳng – Công khai – Minh bạch
 4. Thượng tôn Pháp Luật, phát triển trên bất cứ lãnh thổ nào

ĐIỂM MẠNH CỦA HỘI

VỀ CÔNG NGHỆ

Hội có nền tảng sàn TMĐT B2B quảng bá và tìm nguồn khách hàng Toàn Cầu.
Hội có sàn TMĐT B2C giúp phân phối hàng.
Hội có công cụ (Công Nghệ) giúp quản trị các Doanh Nghiệp và tối ưu hóa chi phí mua hàng – bán hàng.

VỀ THƯƠNG MẠI HÓA

Hội mở rộng văn phòng các nước và hợp tác với các phòng tham tán Thương Mại để xuất khẩu Toàn Cầu.
Chuỗi siêu thị liên minh sẽ giúp phân phối hàng nhanh
Hệ thống bán hàng trên 1000 shop sẽ bán.
Hàng ngàn Doanh Nghiệp trong hệ thống sẽ là hàng ngàn nhà phân phối.

VỀ TÀI CHÁNH

Hội hợp tác chiến lược với Quỹ đầu tư An Sinh Capital ASI để hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cho các Doanh Nghiệp và cá nhân. Tài trợ hàng năm cho các Hiệp hội trong và ngoài nước.

CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ

 • HỢP TÁC KÝ KẾT VỚI CÁC PHÒNG THAM TÁN THƯƠNG MẠI CÁC NƯỚC
 • HỢP TÁC LIÊN MINH – LIÊN KẾT VỚI CÁC HIỆP HỘI – CLB TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ VÀ ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ AN SINH CAPITAL ASI

 • TÀI TRỢ 50 – 300 TRIỆU/ NĂM CHO CÁC HỘI – CLB HỢP TÁC LIÊN MINH
 • BAO TIÊU 20% SẢN PHẨM CHO CÁC DOANH NGHIỆP
 • ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT – HỖ TRỢ TIẾP CẬN NGUỒN VỐN, VAY LÃI XUẤT ƯU ĐÃI TỪ 0,7% – 1,5%.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ MARKETING – BÁN HÀNG

 • QUẢNG BÁ – MARKETING SẢN PHẨM – THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU
 • CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ – TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ DOANH NGHIỆP
 • THIẾT LẬP TRANG WEB 1USD CHO DOANH NGHIỆP