APEC BCI

Đồng Tâm Lan Tỏa – Nâng Tầm Giá Trị

TỔNG QUAN

HỘI THƯƠNG MẠI APEC BCI

Hội APEC được thành lập bởi hơn 100 Doanh Nghiệp tự nguyện, cùng chung nguyện vọng kết hợp mô hình truyền thống và hiện đại để giúp các Doanh Nghiệp nâng cao vị thế phát triển Toàn Cầu.

Hội hoạt động với sự bảo trợ và tài trợ của Tập Đoàn kinh tế APEC GLOBAL (Công nghệ) và Quỹ đầu tư an sinh CAPITAL ASI (Tài chính).

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HỘI

Liên kết đối tác

XEM THÊM